Utomhusmålning


Vi har fått äran att måla om några av Karlstads vackraste villor.


Äldre trähus kan ha flera lager med olika färgtyper, en analys av dessa är viktig att utföra för att kunna bedömma vilken typ av färg som bör anvädas.


Rätt val av färg och adekvat underarbetet är avgörande för ett beständigt resultat.