Om oss

I september 2015 drogs det första penseldraget i Tita Grå's regi. Under 2016 erhöll vi en auktorisation inom fönsterrenovering. Sedan starten har vi succesivt utvecklats och blivit en kvalitetsleverantör av fönsterrenovering. Våra kunder består av privatpersoner och fastighetsägare som värdersätter kvalitetsarbeten. Bland de mer spännande uppdragen hör fönsterrenoveringar åt Svenska kyrkan som sker under antikvarisk ledning.


Vår ambition är att utmärka oss genom att leverera hög kvalitet på utförda arbeten samt hantera administartion som offerering, fakturering och kundkontakt på ett tydligt och transparent sätt. Vi gör vårt bästa för att det det ska vara en positiv upplevelse att anlita oss. 


Om namnet Tita Grå

Tita Grå är ett Värmländskt sagoväsen som förekommer i flera olika skepnader och som kan hittas i olika berättelser. Ofta är Tita Grå lurig, listig och ibland även lite farlig. Tita Grå förekom bland annat i en uppsättning av Västanåteatern 2010, i en bok av Kerstin Högstrand (Tita Grå och Grå Lorna). Företagsnamnet valdes då Tita Grå kopplar an till Värmland, vår historia samt till en kulör.


Flytt från Marieberg till Örsholmen

Från och med 2021-02-15 flyttar vi till större lokaler på Örsholmen, vår nya address blir Dagvindsgatan 8.

      

Fönsterrenovering återkoppling från kund
Fönsterrenovering Karlstad
Målning av fönster
Fönsterrenovering Tita Grå AB
Värmland fönsterrenovering
Fönsterrenovering Tita Grå kund
Fönsterrenovering Herrhagen Karlstad
Fösnterrenovering Sommaro
Fönsterrenovering Karlstad4